تصویب نامه در خصوص تبدیل روستای طبس مسینا از توابع بخش گزیک شهرستان درمیان به شهر


شماره124938/ت36227ک
23/7/1387
تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای طبس مسینا از توابع بخش گزیک شهرستان درمیان به
شهر
وزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 27/6/1387 بنا به پیشنهاد شماره
104440/42/4/1 مورخ 10/8/1385 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و
ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ و با رعایت جزء (د) بند (1) تصویب‌نامه شماره
158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 اصلاحات تقسیماتی زیر را در استان خراسان جنوبی
تصویب نمودند:
1ـ روستای طبس مسینا مرکز دهستان طبس مسینا از توابع بخش گزیک شهرستان درمیان به
شهر تبدیل و به عنوان شهر طبس مسینا شناخته می‌شود.

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري :

تلفن شهرداری مرکز:3-32111212فکس : 32111100

تلفن روابط عمومی:32112019فکس روابط عمومی:32112019

پست الکترونیک : shahrdaritabasmasin@chmail.com

آدرس : شهرستان درمیان -شهر طبس مسینا

بازدید امروز143
بازدید دیروز158
بازدید هفته759
بازدید ماه4558
کل بازدید102253