ردیف تلفن عنوان آدرس
1 مرکز ترویج خدمات جهاد کشاورزی 32111050   بلوار امام خمینی (ره)
2 مرکز خدمات بهداشتی درمانی شهر طبس مسینا 32111261 بلوار امام خمینی (ره)
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
31      
32      
33      
34      
35      
36      
37      
38      
39      
40      
41      
42      
43      
44      
45      
46      
47      
48      

 

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري :

تلفن شهرداری مرکز:3-32111212فکس : 32111100

تلفن روابط عمومی:32112019فکس روابط عمومی:32112019

پست الکترونیک : shahrdaritabasmasin@chmail.com

آدرس : شهرستان درمیان -شهر طبس مسینا

بازدید امروز151
بازدید دیروز158
بازدید هفته767
بازدید ماه4566
کل بازدید102261