مسئول امور مالی و ذیحساب:

ابراهیم احراری

 

 

اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.

 • نظارت بر انجام كليه امور مالي با رعايت قوانين و مقررات مالي و معاملاتي شهرداري.
 • انجام تعهدات مالي در حد اعتبارات بودجه مصوب.
 • كنترل و نظارت در نحوه مميزي و رسيدگي به ليستها و اسناد هزينه.
 • نظارت در تهيه و تنظيم صورت مغايرت هاي بانكي بصورت ماهيانه و پيگيري لازم در جهت رفع مغايرتها ضمن هماهنگي با مقام مافوق.
 • پيگيري در رفع موارد ذكر شده در گزارش حسابرس هاي داخلي و خارجي.
 • تهيه گزارش هاي لازم اعم از ترازهاي ماهيانه و پايان دوره جهت ارائه به مقام مافوق.
 • بستن حسابها در پايان سال و نظارت و كنترل امور عملياتي مربوط به بستن حسابها با هماهنگي مقام مافوق.
 • انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

        تهيه و تظيم اسناد هزينه براساس مدارك مثبته.

 • تهيه وتنظيم اسناد مربوط به بستن حسابها.
 • تهيه و تنظيم اسناد اصلاحي جهت رسيدن به مانده هاي واقعي.
 • ثبت و انعكاس حسابها در دفاتر روزنامه، معين و كل.
 • همكاري با مميز در رسيدگي به حساب هاي هزينه و درآمد و ساير پرداختها.
 • انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

روز شمار انتخابات

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري :

تلفن شهرداری مرکز:3-32111212فکس : 32111100

تلفن روابط عمومی:32112019فکس روابط عمومی:32112019

پست الکترونیک : shahrdaritabasmasin@chmail.com

آدرس : شهرستان درمیان -شهر طبس مسینا

بازدید امروز179
بازدید دیروز124
بازدید هفته642
بازدید ماه1939
کل بازدید253532