روز سه شنبه مورخ 1398/11/15 مهندس دانش مقدم در معیت رئیس محترم شورای اسلامی به دیدار مولانا حسینی امام جمعه محترم و از آنجا  به محل دفتر حوزه علمیه حضرت علی ابن ابیطالب (ع) به دیدار علماء شهر رفتند در این دیدار امام جمعه محترم شهر طبس مسینا برای شهردار جدید توفیق روز افزون در جهت خدمت رسانی به شهر وندان نمودند .