اولین شهردار طبس مسینا

Image result for ‫عبدالودود محمدپرست‬‎

شهر طبس مسینا در سال 1387 به عنوان شهر اعلام گردید.  و آقای عبدالودود محمدپرست به عنوان اولین شهردار شهر شروع به کار نمود .

آقای محمدپرست با تلاش وهمت بسیار زیاد اقدامات  زیر بنایی بسیار زیادی در این شهر محروم و مرزی انجام داد . و در سال 1393 به عنوان بخشدار گزیک معرفی شدند.