مجموعه : معرفی مناطق و سازمانها
بازدید : 2175

نام : محمد دانش مقدم

2- شرح وظائف حراست
تامين حراست  ، اسناد ، مدارک ، تاسيسات واماکن وتجهيزات و مخابرات طبقه بندي شده و پرسنل در مقابل نفوذ و دسترسي عوامل غيرمجاز .
انجام کليه امورمحرمانه واقدامات تدافعي به منظور ايجاد تامين در مقابل خطرات طبيعي و مصنوعي .
دريافت وثبت نامه هاي محرمانه و کشف رمزوتلگرافها وعندالزوم ارجاع به واحدهاي ذيربط.
استقرارسيستم طبقه بندي مناسب به منظور حراست و نگاهداري اسناد و مدارک محرمانه .
انجام همکاريهاي لازم با مراجع امنيتي واطلاعات برابر مقررات عمومي حراست مرکزي وزارت کشور.
انجام ماموريتهاي محوله ارجاعي از سوي حراست مافوق برابر قوانين و مقررات جاري حراستها.

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري :

تلفن شهرداری مرکز:3-32111212فکس : 32111100

تلفن روابط عمومی:32112019فکس روابط عمومی:32112019

پست الکترونیک : shahrdaritabasmasin@chmail.com

آدرس : شهرستان درمیان -شهر طبس مسینا

بازدید امروز43
بازدید دیروز29
بازدید هفته161
بازدید ماه1221
کل بازدید68280