شهردارارن طبس مسینا از تاسیس تا کنون

  1. عبدالودود محمد پرست. که با تاسیس شهرداری در اذر ماه 1387 مسئولیت شهرداری را بعر عهد گرفت و تا 20 آبان 93 عهده دار این مسئولیت بود
  2. غلامسرور صالحی طبس. که از تاریخ 10 فروردین 94 تا کنون عهده دار این مسئولیت می باشد.